Vores bestyrelse

- En værdibaseret skole

Mød vores bestyrelse

Bestyrelsesformand Kim Ørtved
Kim Ørtved

Bestyrelsesformand

Genudpeget af den Katolske Biskop for 1/1 – 2024 til 31/12 – 2025

 

 

Sebastian Horch

Næstformand

Genudpeget fra Sankt Knud Lavard menighed for 1/1 – 2023 til 31/12 – 2024

Niels Nielsen

Forældre repræsentant

Valgt af forældrekredsen for 1/1-2024 – 31/12-2025

Katrina Emmart Nyvalgt af forældrekredsen for 1/1-2023 - 31/12-2024
Katrina Emmart

Forældre repræsentant

Valgt af forældrekredsen for 1/1-2023 – 31/12-2024

Kirsten Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af den katolske Biskop for 1/1-2023 – 31/12-2024

Andet fra bestyrelsen

Dagligdagen på skolen

Her kan bestyrelsens beretninger for de sidste 5 års årsmøder ses

Årsmøde 2023

Årsmøde 2022

Årsmøde 2021

Årsmøde 2020

Årsmøde 2019

 

Her kan referaterne fra de sidste 5 årsmøder ses

2023

2022

2021

2020

2019

 

Finansiel strategi vedtaget af bestyrelsen i december 2021:
 
Skolens belåning:
  • Skolen optager kun lån i fast ejendom med fast rente og løbetid i anerkendte finansielle institutioner.
  • Skolen optager kun andre lån (kassekreditter, afbetalinger og leasing) med aftalt rente og løbetid.
Skolens budget:

Skolens elevtal, udgiften til personalet og afbetalinger, er de væsentligste faktorer i skolens økonomi. Elev­tallet bestemmer størrelsen af statstilskuddet. For at kunne styre skolens økonomi, skal bestyrelsen orienteres om de tre faktorers indbyrdes forhold, før der vedtages et budget.

Egenkapital:

Bestyrelsen har vedtaget at skolens egenkapital/likviditet minimum skal være, så vi kan betale en til to måneders løbende regninger, incl lønninger. Det kan komme på tale ved et drastisk fald i elevtallet (f.eks en hel klasse), som medfører 0 kr i tilskud i en måned (i starten af kalenderåret). Det svarer fortsat til de 1.5 Mkr, vi har vedtaget for længe siden.

Det forudsættes, at langt den største del af egenkapitalen er i likvide midler, og ikke er overført til andre værdier, som er svære at realisere.