Velkommen til Sankt Knud Lavard skole

- Vores priser

Vores priser - skolen

Bemærk: Der er indført differentierede skolepenge! Skole- og SFO- penge, samt indmeldelsesgebyr Skole og SFO-betaling indbetales senest den 5. i måneden. Rykkergebyr kr. 100,-. Bemærk: skolepenge betales i 12 måneder! Udmeldelse fra skole og SFO skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Priser fra 1. august 2023

0. kl. – 6. klasse

  1. barn

0. kl. – 6. kl. fra 1. august 2023

Pris: 1300 kr. 

2. barn

0. kl. – 6. kl. fra 1. august 2023

Pris: 950 kr. 

3. barn

0. kl. – 6. kl. fra 1. august 2023

Pris: 585 kr. 

Priser fra 1. august 2023

7. kl. – 9. klasse

  1. barn

7. kl. – 9. kl. fra 1. august 2023

Pris: 1400 kr. 

2. barn

7. kl. – 9. kl. fra 1. august 2023

Pris: 1000 kr. 

3. barn

7. kl. – 9. kl. fra 1. august 2023

Pris: 585 kr. 

                                                                                                                                            Tilmelding til sfo

Vil I melde jeres barn ind?

Du finder skemaer og viden om optagelse på skolen lige her: