Tilbage

SKOLENS FACILITETER

- En værdibaseret skole

Faciliteter på Sankt Knud Lavard

Skolens hovedindgang og Solsikkens indgang ligger ud til brandvejen, der går langs hovedbygningen. Her parkerer eleverne også deres cykler. Forældre, der afleverer børn om morgenen, kan benytte kirkepladsen til afsætning af elever. Fra kirkepladsen er der en indgang til skolegården.

Skolen består af to bygninger. En hovedbygning og en vinkelbygning.

Faciliteter i hovedbygning

På nederste etage har vi ”mælkegangen”, hvor eleverne henter mælk og har deres mad på køl. Her ligger der tre faglokaler – skolekøkken, naturfagslokale og billedkunst  samt vores skolebibliotek.

På næste etage har vi musiklokalet og ”Frans af Assisis Gang”, hvor 3.-6. klasse har klasselokaler.

 

Klasselokaler og undervisning

Øverst på ”Niels Steensens Gang” ligger fysiklaboratorium, IT-lokale og 7.-9. klasses lokaler.

Klasselokalerne i hovedbygningen er ens. Klasserne har deres lokale i 3 år, inden de rykker gang. Når eleverne har gruppearbejde, kan de sidde på gangarealerne, hvor der er gruppearbejdsborde.

På 4. etage –  tagetagen –  har vi Religionslokale, lærerværelse og kontorer.

Vinkel bygningen

I vinkelbygningen i gavlen ligger skolens SFO ”Solsikken” og  Idrætssal.

I den modsatte ende har vi indskolingen med lokaler til bh.klasse – 2. klasse.

Skolens elever har idræt i idrætssalen fra bh.klasse- 2. klasse og 4.-5. klasse.

3. klasse går til svømning i Lyngby svømmehal og 6.-9. klasse har idræt på Lyngby Stadion.

Frikvartererne i skolegården

Når eleverne har frikvarter, er de i skolegården.

De yngste elever er mest i hjørnet ved sandkassen og klatrestativet.  1.-3. klasse har en lille fodboldbane. De større klasser har på skift idrætssalen, hvor de spiller fodbold. Desuden spiller de basket eller ost i skolegården.

8.-9. klasse kan med forældrenes tilladelse få udetilladelse i spisepausen.

Skolens lokaler

Skolens bygninger

Skolens bibliotek

Skolens skolegård

Skolepatruljen

6. klases elever er skolepatrulje og sørger for, at skolekammeraterne hjælpes  sikkert over vejen.

Skolepatruljen står om morgenen ved Toftebæksvej og Lyngbygårdsvej.

Find vej

Vi ligger på Toftebæksvej 30, centralt i Kgs. Lyngby.

Bus og tog forbindelser

Bus/tog til Lyngby Station: Herfra tager det ca. 12 -15 min at gå.

BUS: 94N, 95N, 150S, 161, 169, 170, 173E, 179, 180E, 181E, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 194, 200S, 300S, 330E, 388, 400, 400S


TOG: Ruten: Kryds over Jernbanepladsen, gå op til Lyngby Hovedgade.
TV ad Lyngby Hovedgade, Toftebæksvej går ud i Lyngby Hovedgade ved Apoteket.

Endelig kan man vælge at tage tog til Jægersborg Station, Skifte til Grisen, stå af på Lyngby Lokalsstation, som ligger lige overfor skolen.

Parkering ved skolen