Webmaster

- En værdibaseret skole

Webmaster - administrator af skolens hjemmeside og skoleintra

Kontakt Webmaster Kirsten Juhl, hvis der er problemer eller fejl på skolens hjemmeside eller skoleintra. 

Skriv til: kj@skluv.dk eller kontakt mig via skolens meddelelses-system.