Trafikpolitik

- En værdibaseret skole

Trafikpolitik

Skolen har lov til at benytte Sankt Knud Lavard Kirkes kirkeplads, når forældre skal parkere deres bil for at aflevere eller hente børn.

De forældre, der kommer til skolen i bil, skal parkere bilen på kirkepladsen, når de går ind og afleverer deres barn. Pladsen er ensrettet – man skal køre ind på kirkepladsen fra Lyngbygårdsvej og ud via Toftebæksvej. Det er vigtigt at man parkerer bilen reglementeret langs kanten af pladsen, da de elever, der er gående, trygt skal kunne passere pladsen.

De elever, der er på cykel, skal parkere cyklen i cykelstativet på brandvejen. Man skal trække sin cykel, når man færdes på brandvejen.

6. klasse står som skolepatrulje om morgenen. Det er vigtigt at alle respekterer skolepatrulje-eleverne og kun går over vejen, når de giver tegn.

Problem område

Toftebæksvej er trafikeret og er ikke lysreguleret ved skolen. Om morgenen er der skolepatrulje ved fodgængerfeltet, som ligger lige ud for skolens indgang.

Bilerne standser for skolepatruljen, men vi oplever at cyklisterne kører bagom skole-patruljerne i stedet for at standse op.

 • Elever der kommer fra lokalstationen eller nede fra Lyngby, skal over Lyngbygårdsvej. Dette er en sidevej med fodgængerfelt – ingen lysregulering.
 • Om morgenen er der ofte trafikkaos her, især, hvis bommen ved jernbaneoverskæringen går ned.


Afsætning af børn

Skolens yngste elever benytter indgangen fra kirkepladsen, hvor forældrene kører ind og parkerer.

 • På Kirkepladsen er der indført en særlig P politik:
 • P Pladsen er ensrettet, man kører ind fra Lyngbygårdsvej og ud til Toftebæksvej.
 • Parkering skal ske som skråparkering.
 • Lader man bilen stå, som heldagsparkering, skal dette ske på nederste del af pladsen

Ved Toftegårdsvej 30 er der en P plads som fortrinsvis benyttes af skolens personale. Det er ikke tilladt at sætte børn af på denne plads i skoletiden, da man derved skaber farlige situationer for de børn, der er på vej ind til skolen.

Cykelparkering

 • Der er cykelparkering ved brandvejen langs skolen.
 • Det er ikke tilladt at cykle på brandvejen.
 • Biler må ikke køre ind på brandvejen.

 Trafikundervisning

På skolen er vi bekendt med kravet om færdselsundervisning på alle klassetrin. Vi opfylder disse krav.

Følgende er gældende:

 • klasse – Obligatorisk færdselsundervisning afsluttes med gå-prøve.
 • Tilsvarende undervisning og gå-prøve i 1. klasse
 • klasse fokus på brug af cykelhjelm, emne på årets forældremøde, så forældrene inddrages.
 • klasse – klasserne deltager i cyklistprøve i samarbejde med Lyngby Politi
 • Diverse temaer fra “Sikker Trafik” udleveres til klasselæreren, som også er ansvarlig for færdselsundervisningen på alle klassetrin.
 • I udskolingen har klasserne besøg af trafikinformatør eller får anden undervisning, hvor der er fokus på, at færdselsreglerne er til for at sikre os i trafikken.
 • Når eleverne er på cykel i undervisningstiden, SKAL de have cykelhjelm på
 • Når lærere og forældre skal ud at cykle med eleverne i skolesammenhæng, SKAL de have cykelhjelm på.

Skolepatrulje

Skolens skolepatrulje har ca. 20 medlemmer. Der optages nye medlemmer fra 6. årgang. Alle nye skolepatruljemedlemmer gennemgår et kursus i august måned. Skolepatruljens opgaver er, udover at passe vagterne ved Toftebæksvej og Lyngbygårdsvej, at hjælpe til ved arrangementer som cyklistprøver og fortælle i klasser om skolepatruljen.

Skolepatruljemedlemmer udvælges af skolens færdselslærer efter disse kriterier: Ansvarlighed og punktlighed.

Kampagner

Alle kampagner om færdsels- og trafiksikkerhed, der bliver iværksat fra LTK, har særlig bevågenhed på skolen.

Inden lygtetændingstiden nævnes nødvendigheden af reflekser og cykellygter i forbindelse med morgensang samt i nyhedsbladet.

Forældreinformation

Forældre informeres i god tid, når der sker initiativer på færdsels- og trafikområdet på skolen.

Alle forældre på skolen kan se vores trafikpolitik på intra.

Trafikpolitikken er tilgængelig på skolens hjemmeside.

Skolens interessenter, der jævnligt færdes på skolen, informeres om relevante dele af skolens trafikpolitik af skolelederen eller færdselslærer.

Snerydning og saltning

I tilfælde af sne/isslag sørger skolens pedel for snerydning af tilgangsveje og parkeringsplads i det omfang, det er nødvendigt / muligt inden skolestart.

Samarbejde med lokalområdet

Skolebestyrelsen samarbejder gerne med grundejerforeninger og øvrige interessenter i lokalområdet omkring forbedring af færdsels- og trafiksikkerheden i hele skoledistriktet.

Økonomi

Der er afsat midler til færdselsundervisning.

Skolepatruljen aflønnes ikke, men belønnes med et symbolsk beløb ved årsafslutningen. Hvis politiet afholder udflugt for kommunens skolepatruljer, deltager vi i den – eller laver eget arrangement.

Der afsættes ikke midler til trafiksikkerhed på skolens budget. Midler bevilges efter følgende retningslinjer:

 • Mindre anskaffelser bevilges af skolelederen.
 • Større anskaffelser bevilges af skolebestyrelsen.
 • Ved større anlægsarbejde ansøges om støtte ved Kommune eller fonde.

Alle forslag til forbedring af færdsels- og trafiksikkerhed på skolen og i skoledistriktet behandles af skolelederen / skolebestyrelsen.