Håndbog for forældre

- på Sankt Knud Lavard Skole

Håndbog SKL

Dette er en kort oversigt over vigtige informationer. Har man brug for at søge på specifikke spørgsmål kan man, hvis man har børn på skolen, også søge på intra i ABC.

Forventninger til hjemmet, elever og forældre:

Vi forventer, at forældrene sørger for, at børnene er i stand til at omgås andre på en fornuftig måde, og vise hensyn.

Vi forventer, at forældrene sørger for, at børnene er undervisningsparate, når klokken ringer, og møder velforberedte.

Det betyder: 

at uge-skema og ugeplan er tjekket på intra, og at lektierne er læst.

at sikre at de ældste elever har set, hvilke store opgaver/afleveringer, der ligger forude.

at kontaktbogen på intra er ført, hvis eleven har været fraværende. 

at børnene møder udhvilede.   

at børnene har fået et morgenmåltid og har en sund madpakke med i skole.

Det forventes, at eleverne er klædt på til skolearbejde. Fx skal de på varme dage ikke møde op i strandtøj. Man har ikke kasket på indendørs mm.  For at flytte fokus fra, hvordan man ser ud, har vi bl.a. vedtaget, at eleverne ikke må have make-up på i skolen, før de kommer på stor gang – Niels Steensens gang.  

Vi forventer, at forældrene er med til at sørge for gode indlæringsbetingelser.

Det betyder, at der hjemmefra skal arbejdes på:

Fra skolestart:

at eleven kan lytte uden at afbryde.

er opmærksom og interesseret.

at kunne lytte til og forstå en kollektiv besked.

at kunne koncentrere sig.

at kunne række hånden op, når man vil sige noget.

at kunne vente roligt på sin tur.

at kunne vise hensyn og være med til at få alle til at føle sig godt tilpas i klassen.

at hjælpe med at pakke taske og holder orden i skoletaske og pennalhus.

at hjælpe barnet med at genkende egne ting; vanter, tøj, overtøj, sko, gymnastiktøj etc.

at træne barnet så det selv kan tage overtøj af og på, lægge madkasse i køleskab, bære egen skoletaske mm.

For alle skolens elever:

Hjælp og lær dit barn respekt for andre, og for skolens og andres ejendele.

Hjælp og lær dit barn at der er almindelige kollektive pligter hjemme såvel som i skolen:

Hjælp og lær dit barn at rydde op efter sig, pligter som duks i klassen etc.

Vi forventer, at forældrene deltager aktivt i fællesskabet omkring klassen.

Det betyder: 

at forældrene bakker op om skolens holdninger.

at forældrene svarer på henvendelser fra skolen og de andre forældre.

at hjemmet er repræsenteret ved forældremøder og skole-hjemsamtaler. 

at forældrene bakker op om de sociale arrangementer og andre tiltag, der understøtter den sociale trivsel i klassen. 

at bekymringer og problemer tages op med den relevante faglærer eller klasselæreren.

at forældrene arbejder for at fremme det sociale liv i klassen.

at forældrene medvirker til at minimere børnenes fravær fra undervisningen. 

at forældrene diskuterer fælles holdninger til aldersvarende problemer.

I skoletasken:

Pennalhus:

Alle elever skal medbringe pennalhus indeholdende: 

  • flere spidsede blyanter
  • en limstift
  • en saks til papir
  • en linex lineal 20-30 cm.
  • farver (0.-4. klasse skal have farveblyanter)

 

Madpakke:   

Da vi har stor erfaring med, hvor vigtigt en sund frokost er for elevernes indlæringsevne og hele trivsel, forventer skolen, at alle hjem tager denne opgave alvorligt og sørger for gode madpakker hver dag. Man skal ikke medbringe slik, kager, mælkesnitter, sukkerholdige barer, juice eller andet sødt.

I sommerperioden fra påske til efterårsferie, må eleverne have en vandflaske med ind i klassen. Den skal fyldes op i pauserne. For at undgå uheld med væltede flasker, skal den stå på gulvet. Resten af året ligger den i skoletasken.

Der spises mad:

  • i den lille pause efter 2. lektion
  • i spisepausen efter 4. lektion.

Madpakken er ikke fremme i undervisningstiden. Skolen tilbyder skolemælk efter “Mejeriernes skolemælksordning”. Se mere her:  Skolemælk

I 8. og 9. klasse har eleverne ude-ordning, hvis forældrene har givet skriftligt tilsagn om dette. Det giver de store elever mulighed for at købe mad.  Vi forventer, at hjemmet laver aftaler med eget barn, så de køber en fornuftig frokost, hvis de ikke har mad med hjemmefra. Det er ikke tilladt at medbringe slik, sodavand etc. på skolen efter ude-pausen/ eller ude-idræt.

Materialeindkøb:                               

Eleverne får udleveret bøger på skolen.                                                                             

Fra 0.kl.—6. klasse får eleverne kladdehæfter.

Fra 6.– 9. klasse skal eleverne (hjemmet) selv anskaffe papir og hæfter samt en A4blok med linjer og en A4blok med tern. Det er meget vigtigt, at eleverne medbringer skriveblokke til notater!

PC: Eleverne skal selv medbringe bærbar PC fra 5. kl. Hjemmet modtager besked om dette ved skoleårets start. Skolen har indkøbt Office 365 til eleverne.

Computeren:

  • skal være fuldt opladt, når eleven møder i skole!
  • er et arbejdsredskab, og man skal kun benytte den til undervisning, ikke til spil, sociale medier o.a.
  • skal være lukket i pauserne, og når den ikke benyttes i undervisningen!

Mobiltelefonpolitik:

Eleverne i 4.-5. klasse skal opbevare dem slukket i tasken.

Eleverne fra 6.-9. klasse skal aflevere telefonerne om morgen, så bliver de opbevaret til de har fri.                                                 

Smartwatch:

Eleverne i 4.-5. klasse skal opbevare dem slukket i skoletasken.

Eleverne i 6.-9. klasse skal lægge dem slukket i deres skab om morgenen, når de møder.

Telefonen må kun være fremme efter aftale med læreren. De elever, der har ude-tilladelse, må først tage telefonen frem, når de er helt ude af skolen.

Eleverne fra bh.kl.-3.kl.: Som udgangspunkt skal de ikke have telefon med. Har de af en særlig årsag telefon med, skal den ligge i tasken. Smart-watch skal de ikke tage med i skole.

Hjemmet skal selv anskaffe nedennævnte, når der kommer besked fra læreren:

En A4-mappe – kun med to ringe – samt faneblade. 

En passer / evt. en lommeregner TI-106 II.

Lommeregnere: TI-30 XB eller TI-30 XS.

Lektiehjælp:

På skolens bibliotek har vi en lektiecafé, hvor eleverne kan komme og få hjælp til hjemmearbejdet. Åbningstiderne kan ses på intra.

”Pensionisterne i Skolen”: kommer fast onsdag og har lektiecafe på skolebiblioteket.

Religionsundervisning:

På Sankt Knud Lavard skole er minimum 1/3 af eleverne katolikker. Vi lægger vægt på, at skolens katolske elever får en målrettet katolsk undervisning, som bygger på fire pinde: 

Tro – bøn – fællesskab – viden.

2 gange om ugen har alle elever kristendom. I disse timer er undervisningen delt, så katolske og protestantiske elever undervises hver for sig. 

Hver anden uge går vi i kirke — henholdsvis Sankt Knud Lavard Kirke og Lyngby Kirke. Yderligere information findes på intra.

Søndagsarrangementer:     

Inviterer man til arrangementer, fødselsdage m.m. om søndagen, skal det være efter kirketid kl. 13.00, så alle har mulighed for at deltage. 

Temafester på skolen: Det er meget populært med temafester for børn og unge. I den forbindelse skal det nævnes, at vi her på skolen ikke holder Halloween. Derfor opfordrer vi forældrene til- også privat- at bakke op om dette, da man ved at invitere til Halloween udelukker en del elever i at deltage i arrangementet.

I den katolske tradition fejres Alle Sjæles aften og Allehelgensdag, men ikke Halloween. Desuden er der en del elever på skolen, som kommer fra kulturer, hvor man tager afstand fra festligholdelse af Halloween, og som derfor heller ikke deltager ved sådan en fest.

Digital dannelse:

I takt med at de digitale medier udvikles og børnene tidligere og tidligere betjener sig af sociale medier, er det vigtigt, at forældre sørger for at klæde barnet på til at begå sig på de medier, forældrene vælger, de må benytte. Dette skal gøres løbende, da børn jo ikke kender regler for, hvad man kan og må på de forskellige medier. 

Der er etiske – men også juridiske love, som skal overholdes.

På skolen har vi en klar politik om, at man ikke må forulempe kammerater eller voksne, ved at lægge billeder eller opslag af anden karakter på de sociale medier. 

Eleverne må ikke fotografere, filme eller optage lyd/videoer på skolen, medmindre det er til brug i undervisningen. Vi tager løbende håndtering og adfærd på de digitale medier op her på skolen, men det er forældrenes ansvar at klæde børnene på til at begå sig på de medier, som de tillader deres børn at benytte. 

Interaktive medier: Vi gør opmærksom på, at det kan være vanskeligt for børn at forstå rækkevidden og konsekvenserne af det, de lægger på nettet. Vi henstiller derfor, at forældrene er meget opmærksomme på børnenes færden på de sociale medier, og at aldersgrænserne for oprettelse af en profil på medierne bliver overholdt. 

Se gode råd her:

 

Parkering ved skolen, her benyttes kirkepladsen: (man må ikke benytte parkeringspladsen ved Toftebæksvej 30)

Vi låner kirkepladsen af menigheden, der er derfor faste regler, som skal overholdes:

Kirkepladsen er ensrettet, man kører ind fra Lyngbygårdsvej og ud på Toftebæksvej.

Vi låner kirkepladsen af kirken, derfor er der restriktioner, som skal overholdes:

Den må benyttes i forbindelse med, at man afleverer eller henter børn på skolen i tidsrummet:

Hverdage 7.00-17.00 (fredag til 16.00)

NB!! Skal man til skole-hjemsamtaler, forældremøder, høstmarked eller andre arrangementer skal man parkere et andet sted!!

Man skal altid have et parkeringsskilt fra skolen i forruden, når man parkerer på kirkepladsen.

Parkeringsskilte kan hentes på skolens kontor eller i SFO.

Vær opmærksom på, at der er kirkelige handlinger på hverdage, hvor menigheden skal benytte kirkepladsen. Ved begravelser kan kirkepladsen være afspærret for brug.

Man må ikke blokere ud-og indkørsel til kirkepladsen!

Andre trafikregler:

Alle skal respektere skolepatruljen!

Der er stopforbud på Toftebæksvej.

Brandvejen er for gående, så træk din cykel.

Det er meget vigtigt at alle, som har deres gang på skolen, overholder skolens trafikpolitik, så vi sikrer børnene en så tryg skolevej som mulig!                               

Alle skal overholde skolens parkeringsregler!

Se trafikpolitik på intra.