Måden vi arbejder på

- En værdibaseret skole

Vores undervisning

Skt. Knud Lavard privatskole tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse i et spor.

Skolen tilstræber et elevtal i hver klasse på 22 elever.

Klasserne møder efter skoleskema og fastlagte timer.

På Sankt Knud Lavard privatskole har vi en klar målsætning om, at børn skal have en tryg skolegang med plads til udvikling.

I de yngste klasser møder eleverne typisk fra 8.05-13.10. Antallet af timer stiger over årene, og de ældste klasser har en del timer og har derfor typisk fri klokken 15. Se timetalsplan.Skl-Timetals-plan 2022-23

I løbet af dagen har eleverne to større pauser. Klokken 9.45, hvor de har frikvarter og spiser “lille mad” og klokken 11.40, hvor de har spisepause med efterfølgende frikvarter.

De yngste elever 0.kl.-3. kl. går i skolens SFO efter sidste lektion – se Solsikken.

Efter 1. lektion har vi morgensang i skolens sal, hvor vi synger en sang eller salme og beder fadervor. Her får vi også vigtige meddelelser og spændende nyt fra de forskellige klasser.

Håndbog for forældre

 

Fag og undervisning

Sprog

Da vi lægger vægt på undervisning i fremmedsprog, begynder vi allerede fra 0.kl. med engelsk. Det nye sprog indlæres ved hjælp af rim, remser, alfabetlege, tal, farver, rollespil og meget andet. De små elevers umiddelbare glæde ved at lære og lege bruges i sprogundervisningen. 2. fremmedsprog, tysk, starter i 5. klasse, hvor de har to lektioner om ugen.

Kreativitet

Også kreative fag og musiske aktiviteter har høj status på skolen. Vi samler hjemkundskab, håndarbejde, drama, IT, og billedkunst i det, vi kalder P-fag (Praktisk fag). P-fag er på skemaet fra 1. til og med 8. klasse.

Eleverne har musik fra 1.-5. klasse. Det er muligt mod betaling at få privat klaverundervisning efter skoletid i skolens musiklokale.

Valgfag: I 7.-8. klasse har man hjemkundskab som valgfag. I slutningen af 8. klasse går man til afgangsprøve i faget.

Kristensdomskundskab

Eleverne har to ugentlige timer i kristendomskundskab. Forældrene vælger, om eleverne skal følge den katolske eller protestantiske undervisning. I 8. klasse har eleverne ikke kristendomsundervisning, fordi de går til præst eller firmelsesforberedelse, og i 9. klasse har de  religion sammen 1 time om ugen.

Vi har valgt at eleverne ikke går til prøve i faget, i stedet er der udtræk i enten historie eller samfundsfag. Som en del af skolens hverdag indgår kirkeåret med faste gudstjenester.

Vi går i kirke hver anden fredag morgen kl. 8.05-9.00. Familierne vælger om barnet skal til katolsk eller protestantisk gudstjeneste. De uger vi ikke er i kirke, har klasserne stjernetime (= klassens time) i den lektion.

Naturfag

Vi har fokus på naturfagene, og vi har et netværk af samarbejdspartnere i nærområdet. Vi er en del af Lyngby Videns-byen (Bliv medlem af Vidensbyen – Science City Lyngby), og vi deltager i netværk og camps med de forskellige ungdomsuddannelser i nærområdet.

Elever i 7. – 9. klasse kan deltage i camps indenfor dansk, engelsk, matematik og naturfag, hvis vi skønner, at de vil have glæde af ekstra udfordringer.

Vi lægger vægt på et positivt og aktivt samarbejde mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at hjemmet bakker op om skolens linje og sørger for, at børnene møder velforberedt til timerne. Læs mere om vores forventninger til forældrene i  forældrehåndbogen. 

Skole - hjem samarbejde

Skt. Knud Lavard privatskole afholder regelmæssigt forældremøder og to årlige forældrekonsultationer. Hver klasse har en forældrerepræsentant. Forældrerepræsentanterne mødes jævnligt i forældrerådet.