Karakterer

- En værdibaseret skole

Faglighed og karakterer

Eleverne får udtale-ark fra 0. til 6. klasse, og karakter-blade fra 7. til 9. klasse.

Vi vægter faglighed højt, og vores indsats kan ses på elevernes resultater ved afgangsprøverne. Her kan I se vores karaktergennemsnit i forhold til andre skoler. 

Karakterer i grundskolen -Undervisningsministeriet 

Karakter fordeling