Faglig profil

- En værdibaseret skole

Faglig profil

Da vi lægger vægt på fremmedsprogsundervisning, begynder vi allerede fra 0. klasse med engelsk!

Naturvidenskab

Vi har fokus på naturfagene, og vi har et netværk af samarbejdspartnere i nærområdet. Vi er en del af Lyngby Videns-byen (Bliv medlem af Vidensbyen – Science City Lyngby), og vi deltager i netværk og camps med de forskellige ungdomsuddannelser i nærområdet.

 

Talentcamps:

Elever i 7. – 9. klasse kan deltage i camps indenfor dansk, engelsk, matematik og naturfag, hvis vi skønner, at de vil have glæde af ekstra udfordringer.

Praktiske fag

Også kreative fag og musiske aktiviteter har høj status på skolen. Vi samler hjemkundskab, sløjd, håndarbejde, drama og billedkunst i det, vi kalder P-fag. Pfag er på skemaet i hele skoleforløbet fra 1. til og med 8. klasse. I de små klasser tilbyder vi en ugentlig time, hvor anskuelse og fortælling er i centrum. Den time kalder vi for stjernetime / stjernestund.

Foruden de ugentlige musiktimer, har eleverne fra 3.- 7. klasse tilbud om en fælles musiktime, der munder ud i et fælles musikprojekt, ofte en musical, som bliver opført for hele skolen. Hvert år opfører 8. klasse årets skolekomedie i skolens gymnastiksal. Overskud fra entréen bliver brugt til lejrskolen i 9. klasse.

Sprog

Da vi lægger vægt på fremmedsprogsundervisning, begynder vi allerede fra 0. klasse med engelsk. Det nye sprog indlæres ved hjælp af rim, remser, alfabet- lege, tal, farver, rollespil og meget andet. De små elevers umiddelbare glæde ved at lære og lege bruges i sprogundervisningen. 

2. fremmedsprog, tysk, starter i 5. klasse. Vi tilbyder kun tysk – ikke fransk.

Kristendomsundervisning

Eleverne har to ugentlige timer i kristendomskundskab. Forældrene vælger om eleverne skal følge den katolske eller protestantiske undervisning.

Som en del af skolens hverdag indgår kirkeåret med faste gudstjenester. Familierne vælger om barnet skal til katolsk eller protestantisk gudstjeneste.