Mobilpolitik

- En værdibaseret skole

Mobilpolitik

 

På skolen betragtes smartwatch som en mobiltelefon, der gælder derfor samme regel for de ure som for mobiltelefoner.

Skolen anbefaler

Vi anbefaler, at man venter med at give de yngste elever mobiltelefon til slutningen af 3. klasse, hvor nogle elever selv begynder at tage hjem fra skole.

I begyndelsen kan man med fordel have en “hjemmets mobiltelefon”, som børnene får med de dage, hvor de skal færdes på egen hånd, og hvor det derfor er vigtigt at kunne komme i kontakt med forældrene.

Fra det øjeblik børnene har egen mobiltelefon, vil de være under ydre påvirkning – mht. mærke og hvad mobiltelefonen kan –  ud over som kommunikationsmiddel; kamera, spil etc. Dette kan for nogen være en stressfaktor.

Derfor er det en fordel at vente med egen mobiltelefon.

På skolen taler vi med eleverne om brugen af mobiltelefon og medier i det hele taget, men det er forældrenes ansvar, at børnene lærer at benytte mobiltelefoner ansvarligt.

  • Benytte et pænt sprog i SMS.
  • Huske at en sms kan opfattes anderledes af modtageren end forventet.
  • Have regler for brug af telefonen. Fx. at den om natten ligger til opladning i køkkenet, så børnene ikke sender sms sent på aftenen.

Det er ikke tilladt at fotografere eller videooptage på skolen, med mindre det sker i en undervisningssammenhæng, hvor man har lærerens tilladelse.

 

Mere om mobiltelefon

Eleverne fra 0.-9. klasse

skal have deres telefoner slukket eller på fly-tilstand, når de er på skolen! De må altså ikke benytte telefonerne, mens de er i skole.

De ældste elever 8.-9. klasse må benytte deres telefon i forbindelse med ude-frikvarter, når de har forladt skolens grund.

For at kunne tydeliggøre reglerne for mobiltelefoni har vi indført at skolens område, samt alle bygninger og skolegården, er mobilfrit område.

Eleverne fra 0.-6. klasse

skal have deres telefoner slukket eller på flytilstand i deres skoletasker.

Eleverne fra 7.-9. klasse

afleverer deres telefoner om morgenen.                                              

Skiltning på skolen

Der er skilte i bygningerne, og vi henstiller til jer, at I forældrene også overholder denne skiltning.

Eneste undtagelse fra dette er, hvis man i en undervisningssituation efter aftale med læreren skal benytte telefonen som specifikt arbejdsredskab i en given situation.

Mobiltelefoner skal ikke benyttes dagligt fx som ur eller lommeregner. Hjemmet skal anskaffe lommeregner til deres barn. (Se instruks om, hvad hjemmet selv skal anskaffe – papir, penalhus, lommeregner etc.)

Det er ligeledes meget vigtigt, at hjemmet ikke kontakter børnene på deres mobiltelefon, mens de er på skolen. Aftaler skal træffes om morgenen, inden de går i skole. Har man  akut behov for at kontakte sit barn, kan man ringe i skoletiden til skolens kontor. I Sfo-tiden til Solsikkens kontor.