Vores værdier

- En værdibaseret skole

En værdibaseret skole

 Sankt Knud Lavard privatskole er et tilbud til alle familier og børn, der er åbne for et katolsk/kristent tilbud.

Skolens menneskesyn

Skolen bygger sit virke på det katolske menneskesyn. Ethvert menneske er grundlæggende  godt og ubetinget afhængigt af tillidsfulde relationer til andre.

Vi tilstræber at skabe et miljø, som er baseret på tryghed, tillid og gensidig respekt med afsæt i vores kristne livs- og menneskesyn. Det er samtidig vigtigt for os, at børnenes sociale udvikling stimuleres, så de bliver empatiske, harmoniske og velfungerende mennesker, der er med til at gøre en forskel for andre. Er nysgerrige på det faglige og tilegner sig viden, som bliver til glæde for dem selv og den verden, de er en del af.

Værdier på Sankt Knud Lavard Skole

  1. Tryghed

2. Omsorg

3. Faglighed

Skolens kristne liv

Vi har et varieret gudstjenesteliv:  Vi går i kirke hver 14. dag, fredag morgen klokken 8.00. 

De katolske elever går i Sankt Knud Lavard Kirke, og resten af skolens elever går i Lyngby Kirke. Vi har morgensang hver dag, hvor vi beder Fadervor og synger en sang eller en salme. Cirka hvert 3. år har vi retræte for skolens katolske elever, og de øvrige elever har kristendomsdage.

Kristendommen har en særlig position på skolen, da det er herpå skolens selvforståelse hviler. Religionsundervisningen er delt, så katolikkerne i de to ugentlige timer får katolsk undervisning, og de øvrige elever får undervisning, der hviler på folkekirkens grundlag.

Vores elever er gode til at reflektere og forholde sig til eksistentielle og religiøse spørgsmål, og det er vigtigt for os, at kvalificere elevernes reflektioner over eget liv med ubetinget respekt for den enkelte elevs personlige og åndelige udvikling.

Sankt Knud Lavard Skole religiøst vindue