TIL FAMILIER MED KATOLSK BAGGRUND

- En værdibaseret skole

Katolske familier

På denne side kan man hente oplysninger, der henvender sig til skolens katolske elever og deres familier. Her er fotos fra arrangementer, oplysning om undervisning, samt links til andre katolske hjemmesider.

På Sankt Knud Lavard privatskole er 1/3 af skolens elever katolikker. De seneste år og nu har antallet af katolske elever ligget på ca. 40 procent. Vi lægger vægt på, at skolens katolske elever får en målrettet katolsk undervisning, som bygger på fire pinde: Tro – bøn – fællesskab – viden.

Kristendom i undervisningen

2 gange om ugen har alle elever på skolen kristendom. I disse timer er undervisningen delt, så katolske elever og de øvrige elever undervises hver for sig. Den katolske undervisning starter med en bøn, Fadervor og Hil dig Maria, og handler om formidling af viden og kirkens lære.

Under læseplanen kan der hentes flere informationer om undervisningen på de enkelte klassetrin. Vi lægger vægt på, at børnene skal danne et fællesskab, og at de føler, at de er en del af en stor kirke. Hver anden fredag går vi til messe i Sankt Knud Lavard kirke. Fra 1.-7. kl. tager vi børnene med på en retræte. De ældste elever – 8.-9. klasses retræte –  går til et kloster.  

Under fotoalbum i Intra kan man se billeder fra de forskellige ture, vi har været på. Retræte giver os mulighed for at opleve et stærkere fællesskab med bøn, ligesom børnene har mulighed for at være sammen som en stor gruppe.

De ældste elevers retræte går til et kloster, hvor de får mulighed for at deltage i søstrenes tidebønner. Vi besøger flere klostre undervejs. En sådan tur giver tid til eftertanke, ro og tid til at drøfte store eksistentielle spørgsmål.  

I løbet af børnenes skoletid modtager de i reglen tre sakramenter:

Skriftemålet, Den første Hellige Kommunion og Firmelsens Sakramente.

De 2 første sakramenter modtager de fleste i foråret i 2. klasse – eventuelt 3. klasse. Firmelsens sakramente vælger mange at modtage i 8. klasse.

Sakramenterne modtager man  i egen sognekirke. Det er dog muligt at modtage sakramenterne i Sankt Knud Lavard Kirke.

På skolen underviser vi i sakramenterne, men det er vigtigt, at man melder barnet til sogneundervisningen, der lægger sig lige op til modtagelsen af sakramentet.

Her på skolen gør vi meget ud af at fejre, at børnene har modtaget et sakramente. Dette sker enten i forlængelse af den efterfølgende skolemesse eller i kristendomstimen.

Når børnene har været til deres første skriftemål, vil de efterfølgende hvert år i fasten få tilbud om at komme til skrifte i forbindelse med en skolemesse.

Nyttige Links

Nyttige Links

Undervisning i Første Kommunion foregår i Sankt Knud Lavard kirke.

Informationsmøde hvert år i august – se under sanktknudlavardkirke.dk

Den katolske kirke: katolsk.dk