Traditioner

- En værdibaseret skole

Vores traditioner

I løbet af skoleåret har vi mange traditioner. Høstmarked,  elevkomsammen for tidligere elever, musical, skolekomedie, Lucia, juleindledning, fastelavn, lejrskole, studietur, karameldag med vandkamp og 9. kl. revy – samt den årlige store dimissionsaften, hvor alle er med, og hvor de små klasser optræder for afgangsklassen og alle os andre. 

20230622_175135
Sommerafslutning

Traditioner på Sankt Knud Lavard

 

Ved mange af disse traditioner er det bestemte klassetrin, der optræder eller tager på tur. På den måde vænnes alle til at stå frem og til at stå for tilbagevendende traditioner. I løbet af året har vi også tre fordybelsesuger, hvor skemaet bliver lagt helt om.

Det er skolens intention at fremme børnenes tilhørsforhold i fællesskabet og ruste dem til et liv som ansvarsfulde verdensborgere. Skolen vil skabe en kultur baseret på dialog, medbestemmelse, anerkendelse og ansvar, hvor børnene lærer at være medskabere i deres eget liv.

p1130307
Høstmarked
00017Rom 2017
Studietur til Rom

Alle traditioner