Forventninger og samarbejde

- En værdibaseret skole

Skole-hjem samarbejde

Skt. Knud Lavard privatskole afholder regelmæssigt forældremøder og to årlige forældrekonsultationer. Hver klasse har en forældrerepræsentant. Forældrerepræsentanterne mødes jævnligt i forældrerådet.

Vi lægger vægt på et positivt og aktivt samarbejde mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at hjemmet bakker op om skolens linje.

Glade børn fra Sankt Knud Lavard

Forventninger

  • at børnene møder veloplagte til tiden
  • at der bliver sat tid af til hjemmearbejde
  • at forældre møder op til skolens arrangementer