Forventninger og samarbejde

- En værdibaseret skole

Skole-hjem samarbejde

Skt. Knud Lavard privatskole afholder regelmæssigt forældremøder og to årlige forældrekonsultationer. Hver klasse har en forældrerepræsentant. Forældrerepræsentanterne mødes jævnligt i forældrerådet.

Vi lægger vægt på et positivt og aktivt samarbejde mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at hjemmet bakker op om skolens linje.

Glade børn fra Sankt Knud Lavard

Forventninger

Vi forventer:

  • at børnene møder veloplagte til tiden
  • at der bliver sat tid af til hjemmearbejde
  • at forældre møder op til skolens arrangementer