Alkohol og rusmidler

- En værdibaseret skole

Alkohol og rusmidler

Som elev på Sankt Knud Lavard er det ikke tilladt at drikke alkohol eller indtage andre rusmidler på skolen, skolens arealer eller ved skolens arrangementer. 

Overtrædelse af dette forbud er hjemsendelsesgrund og kan medføre bortvisning.

Skolen mener, at det er vigtigt, at forældre i skolens ældste klasser taler sammen om rammerne for private klassefester. Derfor er dette et punkt på dagsordenen ved forældremødet i 8. klasse. 

Vi tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udgivelse: “Dit barns festkultur – sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer” 2011, der fraråder udskænkning af alkohol til unge.

Hæftet kan downloades fra sst.dk, under alkohol/til
forældre og uddannelsessteder.