Årsplaner 6. klasse

Klasser: 6.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: MN
 
 

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Status og evalueringsformer

Andet

Klasser: 6.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: MK
 
I tyskundervisningen i 6. klasse fokuserer vi på følgende kompetenceområder:
 
• Mundtlig kommunikation – eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
 
• Skriftlig kommunikation – eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog
 
• Kultur og samfund – eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur
 
Hvordan gør vi det?
Vi lytter, læser og gentager. Vi træner sprog- og tekstforståelse
Vi fokuserer på mundtlighed via par- og gruppeøvelser. 
Eleverne laver kort skriftlige og mundtlige fremlæggelser om emnerne. af 
Vi lytter, gentager og synger tyske sange.
Vi arbejder med kopiark og laver forskellige opgaver.
Vi fokuserer på træning af grammatik 
Vi lærer ord gennem spil og lege og små skuespil

Klasser: 6.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: FR

Generelt om arbejdsformer og materialer hele skoleåret: Klassen skal arbejde med bogsystemet Blue Cat. Hver elev har 2 bøger: en ”Reader” og en ”My Own Book”. Reader er læsebogen og My Own Book er arbejdsbogen, som eleverne må skrive i. Ud over kapitlerne i grundbøgerne skal klassen løbende arbejde med korte præsentationer på engelsk og i slutningen af skoleåret, skal klassen lave en længere præsentation om: superheroes og supervillains.

Oversigt over emner og andre aktiviteter hele skoleåret:

1) Uge 32-38: Friends

2) Uge 39-41: Secrets and Codes

3) Uge 42: Efterårsferie

4) Uge 43-46: Horses and Riding

5) Uge 47: Fordybelsesuge

6) Uge 48-51: Christmas

7) Uge 52: Juleferie

8) Uge 1-4: Animals of Australia

9) Uge 5-6: The Wild West

10) Uge 7: Vinterferie

11) Uge 8-10: School in England

12) Uge 9: Fordybelsesuge

13) Uge 11-15: London

14) Uge 13: Påskeferie

15) Uge 16-25: Superheroes and supervillains

6. Klasse – Engelsk

Klasser: 6.KL
Periode: 2023-2024
Team / lærer: FR

I idrætsundervisningen i 6.-7. Klasse er der 6 overordnede kategorier, som eleverne skal tilegne sig viden om. Vi er som udgangspunkt ude (Lyngby Stadion) indtil efterårsferien. Derfra er vi inde (Lyngby Hallen) indtil påskeferien, hvor vi igen er ude indtil sommerferien. Vi forventer, at alle møder op på Lyngby Stadion klar til at klæde om kl. 8:05.

Hvis man skulle have glemt sit idrætstøj, deltager man på lige fod i idrætsundervisningen. Ved skader/fravær afleveres en seddel med forældres underskrift eller en besked på intra.

Vi vil arbejde med følgende emner i løbet af skoleåret:

– Boldspil + atletik (træning til de katolske lege)-

– Boldbasis og boldspil

– Dans og udtryksformer

– Badminton

– Kropsbasis

– Basket

– Atletik

Klasser: 6.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: BF

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Klasser: 6.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: ERK

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Andet

Klasser: 6.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: MN

Mål for undervisningen

  • Arbejdsmetoder og arbejdsformer
  • Fælles undervisningsforløb
  • Status og evalueringsformer

Klasser: 6.KL
Periode: 2023-2024
Team / lærer: FR

            

Oversigt over emner og andre aktiviteter hele skoleåret:

August og september: Skønlitterær roman

 Oktober: Personkarakteristik

 Uge 42: Efterårsferie 

 November: Forløb om teksters tema

 Uge 47: Fordybelsesuge

 December: Animationsfilm og følelser

Uge 52: Juleferie 

 Januar og februar: Skønlitterær roman

 Uge 9: Fordybelsesuge

 Marts: Komposition

 Uge 13: Påskeferie 

April: Cecilie Ekens forfatterskab

 Maj: Virkemidler i tekster og billeder

 Uge 20: Fordybelsesuge: Fagdage

 Juni: Intertekstualitet

 Uge 26: Emnedage (omlagt skema op til sommerferien)

 Fra og med lørdag d. 29. juni: Sommerferie 

6. Klasse – Dansk

Klasser: 6.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: AF
 
Mål for undervisningen: • Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. • Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden. • Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum. 
Arbejdsmetoder og arbejdsformer: • Læsning af fagtekster. • Gruppearbejde hvor eleverne besvarer spørgsmål, forbereder fremlæggelse eller diskuterer. • Individuelt arbejde hvor eleverne tager noter, læser og arbejder med tekster. • Deltagelse i historiske scenarier (rollespil, simulationer osv.) Forløb: • Absalon og den tidlige middelalder • Kalmarunionen • Reformationen • Den Westfalske fred • Stavnsbåndets ophævelse • Grundloven Evalueringsformer: • Fremlæggelser og præsentationer. • Prøver. • Samtaler om historiske begivenheder. • Enkelte afleveringer. Materialer • Fagbøger • Alinea • Historielab.dk