Skolepenge

Skolepenge - skolen

Takster fra 1. august 2020.

Ved anden betaling end PBS tillægges et administrationsgebyr på 75,- kr. pr. betaling.

Indmeldelses-gebyr:

Vores indmeldelses-gebyr er 800,- for første barn.

For børn, der indmeldes mellem d. 1. – 20. i måneden, skal der
betales skolepenge for hele måneden. For børn, der indmeldes
efter den 20. i måneden, betales der først skolepenge fra
efterfølgende måned.

SFO betaling - 11 måneder

De penge I betaler for en plads i vores SFO, indeksreguleres administrativt hvert år pr. 1. januar i forhold til udviklingen i nettoprisindekset det foregående år. Ved anden betaling end PBS tillægges et administrationsgebyr på 75,- kr. pr. betaling.

Juli: betaler man kr. 545,- hvis man benytter SFO i denne
måned, uanset antal dage/timer. Beløbet betales ved
tilmelding.
NB. SFO-ordningen maj-juni for kommende bh. klasse: følger
kommunens takst.

SFO er lukket: Helligdage, mellem jul og nytår, dagen efter Kr.
Himmelfart, Grundlovsdag, samt 3 uger i sommerferien (se
skoleårets ferieplan). Åbent alle øvrige ferier.

Vil du melde dit barn ind?

Vil du have mere viden om indmeldelse på Sankt Knud Lavard privatskole – så finder du en masse information lige her: