Tilbage

SFO solsikken

Skolens fritidsordning

Solsikkens værdier og samspilsregler

I Solsikken arbejder vi bevidst på  børnenes trivsel, udvikling og læring samt på at skabe en åben dialog med hjemmet.

Vi arbejder på:

 • at være nærværende
 • tillidsvækkende
 • respektfulde
 • tydelige
 • omsorgsfulde
 • interaktive
 • anerkendende i vores praksis. 
 • have øje på det enkelte barn samt fællesskabet.
 • fokus på barnets ressourcer, kompetencer og dets udfordringer.
 • fokus på relationer og samspil.
 • fokus på at skabe rammer så alle børn kan deltage ud fra deres ressourcer samt føler sig set, hørt og anerkendt.

Vi følger skolens formål, pædagogiske målsætninger og værdigrundlag.

Vi anerkender forskellighed, og vi ser en styrke i hvert enkelt barn: “Alle kan bidrage med sit”. Fællesskabet har brug for hver enkelt.

Når vi skaber rammer for deltagelse, har vi øje på det enkelte barn, på SFO’ens og skolens værdier og målsætninger og på samfundets udvikling.

Hvad forventer vi af familien som samarbejdspartner?

Børnene trives bedst i trygge og genkendelige rammer, og disse rammer skaber vi sammen med jer. 

For at kunne skabe disse rammer i Solsikken har vi følgende forventinger til jer:

 • At I orienterer jer via den forældreinformationen, som findes på vores glasdøre i foyeren.
 • At I henvender jer til os med ris, ros, idéer, bekymringer, spørgsmål til vores praksis omkring barnets udvikling og trivsel, forventninger osv.
 • At I sørger for, at barnets garderobeplads er vedligeholdt med tøj og sko passende til vejret og at pladsen er overskuelig.
 • At I siger farvel til en af os, når I henter barnet.
 • At I siger godmorgen til en af os, når I møder om morgenen.
 • At I bruger FORÆLDRE INTRA løbende.
 • At I lægger mærke til forældretavlen, lige når man går op ad trappen.
 • At I jævnligt hjælper barnet  med at tømme skuffen i KREA- rummet. Børnene er glade for at skabe fantastiske værker og er stolte af det. Vi udstiller noget af det, og resten gemmer børnene for at tage det med hjem. Deres værker mister værdien, hvis de bare ligger i skuffen og bliver glemt.
 • At I husker at lægge mobilen væk, når I henter barnet. Det er rarest for barn og personale, at afhentningen sker af en nærværende forælder.
 • Vi forventer, at I har hentet barnet og forladt SFO’en inden lukketid
 • Legeaftaler/klassearrangementer efter skoletid: Forældrene skal give SFO`en besked, hvis barnet bliver hentet af andre end forældre eller f.eks. deltager i klassearrangementer.