Undervisning og faglighed

Vi lægger vægt på at skabe et spændende, varieret og udfordrende undervisningsmiljø, der sikre de bedste rammer for, at eleverne udvikler sig både fagligt og socialt. Her skal være plads til både kreativitet og udvikling af hvert enkelt barns helt særlige potentialer og evner.

Mere om fag og undervisning

På Sankt Knud Lavard privatskole vægter vi et højt fagligt niveau. Vi bestræber os samtidig på at skabe et socialt miljø i klassen, som er baseret på tryghed, tillid og respekt. 

Vi bestræber os på at udvikle børnenes kreativitet, og derfor har både de kreative og de praktiske fag stor betydning hos os. Det smitter af i skolens fysiske rum, og det ses ved vore arrangementer og i fordybelsesuger. Vi har samlet disse fag under P-fag. P-fag dækker over:

  • hjemkundskab
  • sløjd
  • håndarbejde
  • drama
  • IT 
  • billedkunst

P-fag er på skemaet i hele skoleforløbet fra 1. til og med 8. klasse.

Vi har stort fokus på de naturvidenskabelige fag, og børnene begynder med naturvidenskab allerede i  1. klasse. 

Fremmedsprog er vigtigt for at kunne “tale” med verden omkring os.

Eleverne har allerede engelsk fra 0. klasse. Det nye sprog indlæres ved hjælp af rim, remser, alfabet- lege, tal, farver, rollespil og meget andet. De små elevers umiddelbare glæde ved at lære og lege bruges i sprogundervisningen. 

2. fremmedsprog er  tysk, som starter i 5. klasse. 

 

Foruden de ugentlige musiktimer, har eleverne fra 3.- 7. klasse et tilbud om en fælles musiktime, der munder ud i et stort fælles musikprojekt, ofte en musical, som bliver opført for hele skolen.

Eleverne har to ugentlige timer i kristendomskundskab. Forældrene vælger om eleverne skal følge den katolske eller protestantiske undervisning. Som en del af skolens hverdag indgår kirkeåret med faste gudstjenester. Her kan familierne ligeledes vælge om barnet skal til katolsk eller protestantisk gudstjeneste.

"Som engelsklærer i indskolingen oplever jeg, at eleverne hurtigt tilegner sig en god udtale og forståelse af det engelske sprog. Når vi arbejder med sproget på en legende måde, er der flere elever, som ønsker at deltage, og derved stiger deres indlæring".
Christine Flensted
Lærer

Målsætning omkring faglighed

På Sankt Knud Lavard privatskole har vi en klar målsætning for både elever og lærere. Det er vores ambitionen, at alle skal lære så meget, de kan. 

Fagligt klarer vi os virkelig godt, når vi måler på vores karaktergennemsnit ved afgangsprøven i 9. klasse.

Vi følger udviklingen

På Sankt Knud Lavard privatskole har vi klare mål og rammer for undervisningen og forventninger til eleven. Vi følger aktivt med i forskning omkring undervisning og læring, og vi uddanner løbende vores lærere. På den måde kan vi tilbyde eleverne solid og meningsfuld undervisning, som udvikler, udfordrer og giver succesoplevelser.

2 dansk tine

4 matairif