Dagligdagen

- En værdibaseret skole

Dagligdagen på skolen

På Sankt Knud Lavard privatskole har vi en klar målsætning om, at børn skal have en tryg skolegang med faste rammer i hverdagen.

I de yngste klasser møder eleverne typisk fra 8.05-13.10, antallet af timer stiger over årene og de ældste har en del timer og har derfor typisk fri klokken 15, måske en enkelt dag til 15.40. Se timetalsplan link til timetalsplan

I løbet af dagen har eleverne to større pauser: Klokken 9.45, hvor de har frikvarter og spiser lille mad og klokken 11.40, hvor de har spisepause med efterfølgende langt frikvarter.

De yngste elever bh.kl.-3. kl. går i skolens sfo efter sidste lektion se Solsikken link.

Klasserne møder efter skoleskema og fastlagte timer.

På Sankt Knud Lavard privatskole har vi en klar målsætning om, at børn skal have en tryg skolegang med plads til udv

I de yngste klasser møder eleverne typisk fra 8.05-13.10, antallet af timer stiger over årene og de ældste har en del timer og har derfor typisk fri klokken 15, en enkelt eller to dage til 15.40. Se timetalsplan

I løbet af dagen har eleverne to større pauser klokken 9.45, hvor de har frikvarter og spiser lille mad og klokken 11.40 hvor de har spisepause med efterfølgende frikvarter.

De yngste elever bh.kl.-3. kl. går i skolens sfo efter sidste lektion se Solsikken.

Efter 1. lektion har vi morgensang i skolens sal, hvor vi synger en sang eller salme og beder Fader Vor. Her får vi også vigtige meddelelser og spændende nyt fra de forskellige klasser.

Fag og undervisning

Sprog:

Da vi lægger vægt på undervisning i fremmedsprog, begynder vi allerede fra bh.klassen med engelsk. Det nye sprog indlæres ved hjælp af rim, remser, alfabetlege, tal, farver, rollespil og meget andet. De små elevers umiddelbare glæde ved at lære og lege bruges i sprogundervisningen. 2. fremmedsprog, tysk, starter i 5. klasse, hvor de har to lektioner om ugen.

Kreativitet:

Også kreative fag og musiske aktiviteter har høj status på skolen. Vi samler hjemkundskab, håndarbejde, drama, IT, hjemkundskab og billedkunst i det, vi kalder P-fag (Praktisk fag). P-fag er på skemaet fra 1. til og med 8. klasse.

Eleverne har musik fra 1.-5. klasse. Det er muligt mod betaling at få privat klaverundervisning efter skoletid i skolens musiklokale.

Kristendomskundskab:

Eleverne har to ugentlige timer i kristendomskundskab. Forældrene vælger om eleverne skal følge den katolske eller protestantiske undervisning. I 8. klasse har eleverne ikke kristendomsundervisning, fordi de går til præst eller firmelsesforberedelse, og i 9. klasse har de sammen religion. 1 time om ugen.

Vi har valgt at eleverne ikke går til prøve i faget, i stedet er der udtræk i enten historie eller samfundsfag. Som en del af skolens hverdag indgår kirkeåret med faste gudstjenester.

Vi går i kirke hver anden fredag morgen kl. 8.05-9.00. Familierne vælger om barnet skal til katolsk eller protestantisk gudstjeneste. De uger vi ikke er i kirke, har klasserne stjernetime (= klassens time) i den lektion.

Naturfag:

Vi har fokus på naturfagene og vi har et netværk af samarbejdspartnere i nærområdet. Vi er en del af Lyngby Videns-byen (Bliv medlem af Vidensbyen – Science City Lyngby), og vi deltager i netværk og camps med de forskellige ungdomsuddannelser i nærområdet.

Elever i 7. – 9. klasse kan deltage i camps indenfor dansk, engelsk, matematik og naturfag, hvis vi skønner, at de vil have glæde af ekstra udfordringer.

Vi lægger vægt på et positivt og aktivt samarbejde mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at hjemmet bakker op om skolens linje. Sørger for at børnene møder velforberedt til timerne. Læs mere om vores forventninger til forældrene i  forældrehåndbogen (link)

Skole- hjem samarbejde

Skt. Knud Lavard privatskole afholder regelmæssigt forældremøder og to årlige forældrekonsultationer. Hver klasse har en forældrerepræsentant. Forældrerepræsentanterne mødes jævnligt i forældrerådet.