Årsplaner 8. klasse

Klasser: 8.KL
Periode: 2023-24

Team / lærer: EH

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

 

Årsplan Klasser: 8.KL
Periode:
2023-24
Team / lærer: MN

Mål for undervisningen

  • Arbejdsmetoder og arbejdsformer
  • Fælles undervisningsforløb
  • Status og evalueringsformer

Årsplan Klasser: 8.KL
Periode:
2023-24
Team / lærer: FR

GRØN: Danskfagligt forløb       

BLÅ: Omlagt skema / Særligt forløb        

Rød: Ferie

Samlet oversigt over fordybelsesområder (danskfaglige forløb) og andre aktiviteter hele skoleåret:

Uge 32-33: Kildekursus (kildeangivelser, kildetyper, kildekritik mm.)

 Uge 34-38: Forfatterskabslæsning: Louis Jensen

 Uge 39: Fordybelsesuge: naturfag (7.+8.+9. Klasse)

 Uge 40: Terminsprøver (skriftlige)

 Uge 41-44: Forfatterskabslæsning: Samarbejdet mellem Oscar K. (illustrator) og Dorte Karrebæk (forfatter)

 Uge 42: Efterårsferie

 Uge 45-51: Novellegenren

 Uge 46: Dansk- og engelsklektionerne bruges på forberedelse af projektopgaven

 Uge 47: Fordybelsesuge: projektopgave

 Uge 52: Juleferie

 Uge 1-4: Graphic novels

 Uge 2: Skriftlige terminsprøver

 Uge 5-10: 1940’erne

 Uge 9: Erhvervspraktik

 Uge 7: Vinterferie

 Uge 11-17: Intertekstualitet og eventyrgenren

 Uge 13: Påskeferie

 Maj og juni: Mundtlige og skriftlige prøver

Klasse: 8.KL

Periode: 2023-24

Team / lærer: FR

Emner der gennemgås i løbet af skoleåret:

1) Let’s Talk Incredible (Happy) (4,4 n.s.)

2) Let’s Talk Australia (Happy) (7,5 n.s.)

3) Christmas (The New Choice) (15,2 n.s.)

4) Let’s Talk New York (Happy) (5,9 n.s.)

5) Let’s Talk Movies (Happy) (7,6 n.s.)

Antal normalsider der opgives til den mundtlige årsprøve: 40,6 n.s.

Klasser: 8.KL
Periode:  2023-24
Team / lærer: MN

Mål for undervisningen

  • Arbejdsmetoder og arbejdsformer
  • Fælles undervisningsforløb
  • Status og evalueringsformer

Klasser: 8.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: MK

Uge 32-33
”Opvarmning”
 
Uge 33-37
Ferien/Reisen
 
Uge 38-39
Mundtlig fremlæggelse om Ferien og Reisen
 
Uge 40
Skriftlig terminsprøve
 
Uge 43-46
Coole Typen – Vorbilder
 
Uge 48 
Mundtlig fremlæggelse om Vorbilder/ Coole Typen
 
Uge 49 og 50
Frilæsning
Juletekster og -sange
Grammatik
 
UGE 1 – 6
Deutsche Erfindungen
 
Uge 8
Mundtlig fremlæggelse af Deutsche Erfindungen
Grammatik
 
Uge 10 – 12
Intensivt forløb i skriftlig tysk
 
Uge 14 – 17
Tysklands Historie siden Anden Verdenskrig
 
Uge 18-21
Forberedelse af mundtlig årsprøve i tysk
 
Der vil løbende være:
Gloseprøver
Oversættelsesøvelser
Lytteøvelser
Læseøvelser
Skriftlige arbejder
Grammatik
 
 
 

 

Klasse: 8.KL

Periode: 2023-24

Team / lærer: ML

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Status og evalueringsformer

Andet

 
 

Klasser: 8.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: ER

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Status og evalueringsformer

Klasse: 8.KL

Periode: 2023-24

Team / lærer: FR 

I idrætsundervisningen i 8.-9. Klasse er der 6 overordnede kategorier, som eleverne skal tilegne sig viden om gennem teori og praksis. Undervisningen indenfor hver kategori er rettet mod afgangsprøven og eleverne vil dermed kunne møde hver kategori til afgangsprøven.

Kategorierne er:

1) Redskabsaktiviteter

2) Boldbasis og boldspil

3) Dans og udtryk

4) Kropsbasis (kropsbevidsthed)

5) Løb, spring og kast

6) Fysisk træning

I idrætsundervisningen i 8.-9. Klasse er der 6 overordnede kategorier, som eleverne skal tilegne sig viden om gennem teori og praksis. Undervisningen indenfor hver kategori er rettet mod afgangsprøven og eleverne vil dermed kunne møde hver kategori til afgangsprøven.

Kategorierne er:

1) Redskabsaktiviteter

2) Boldbasis og boldspil

3) Dans og udtryk

4) Kropsbasis (kropsbevidsthed)

5) Løb, spring og kast

6) Fysisk træning

Klasser: 8.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: AF

Mål for undervisningen: • Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger. • Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien. • Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger • Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder. 

Forløb: • Nationalitet og kultur • Identitet og socialisering • Levevilkår og livsformer • Køn og ligestilling • De politiske ideologier • Partipolitik – de forskellige partiers placering i forhold til hinanden samt deres værdier • Grundloven – fokus på frihedsrettigheder • Demokrati og magt – demokratiske og udemokratiske styreformer • Økonomi – det økonomiske kredsløb • Forbrydelse og straf Materialer: • Samfundsfaget • Alinea.dk • Clioonline.dk

Klasser: 8.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: ML

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Socialisering

Status og evalueringsformer

Andet