Årsplaner 7. klasse

Klasse: 7.KL

Periode: 2023-24

Team / lærer: ML

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Status og evalueringsformer

Andet

Klasser: 7.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: AF

Mål for undervisningen: • Eleven kan deltage i kortere samtaler og give korte, sammenhængende fremstillinger af almindelige situationer og emner på engelsk. • Eleven kan forstå og skrive kortere tekster i forskellige genrer på engelsk. • Eleven kan indgå i enkle kulturmøder ved brug af forskellige medier. 

Arbejdsmetoder og arbejdsformer: • Undervisning hvor de fire kompetenceområder indgår (lytning, tale, skrive og læse) • Individuelt arbejde • Par- og gruppearbejde • Fælles klassesamtaler Emner: • Love • Weird and wonderful • Crime • Scotland • The Navajo indians • American culture Evalueringsformer: • Præsentationer og fremlæggelser • Enkelte test • Aflevering af skriftlige tekster • Løbende klassesamtaler

Klasser: 7.KL
Periode: 2023/2024
Team / lærer: EH

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Socialisering

Status og evalueringsformer

 

Klasser: 7.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: GM 

 

Klasser: 7.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: EH

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Status og evalueringsformer

 

Klasse: 7.KL

Periode: 2023-24

Team / lærer: HT

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Socialisering

Status og evalueringsformer

Andet

 

Klasser: 7.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: AF

 

Historiefaget vil i dette skoleår være bygget op omkring fagbogen ”Historie 7” og bogens emner. Bogen tager eleverne fra starten af 1700-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet. Bogen veksler mellem at dække store og vigtige historiske begivenheder, og almindelige menneskers hverdag. Den indeholder en stor mængde historiske kilder, som eleverne skal analyse og bruge til at fordybe deres historiske viden, samt udforske og forbedre deres faglige kompetencer inden for historiefaget. Jeg vil supplere undervisningen med digitale materialer og øvelser fra hjemmesiderne Alinea.dk og Historielab.dk, til at give undervisningens emner mere dybde og bredde. 
Målet for undervisningen vil være rettet mod at gøre eleverne til ”aktive brugere” af historien, i stedet for at være ”passive modtagere” af den. Dette betyder, at eleverne skal analysere, fortolke og perspektivere historie scenarier, begivenheder og kilder og dermed fungere som historikere. Mål for undervisningen: • Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder. • Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at gøre rede for fortolkninger af fortiden. • Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum. 
 
Arbejdsmetoder og arbejdsformer: • Læsning af fagtekster. • Gruppearbejde hvor eleverne besvarer spørgsmål, forbereder fremlæggelse eller diskuterer. • Individuelt arbejde hvor eleverne tager noter, læser og arbejder med tekster. • Deltagelse i historiske scenarier (rollespil, simulationer osv.) Emner: • Bønderne i 1700-tallet. • Revolution og omvæltning i slutningen af 1700-tallet og midten af 1800-tallet. • Slaveri – i fortiden og nutiden. • Demokrati og ligestilling. • Nationalstaten efter 1849. • Velfærdsstaten. Evalueringsformer: • Fremlæggelser og præsentationer. • Prøver. • Samtaler om historiske begivenheder. • Enkelte afleveringer. Materialer: • Historie 7. • Alinea.dk • Historielab.dk

Klasser: 7.KL
Periode: 2023-2024
Team / lærer: ML

I idrætsundervisningen i 6.-7. Klasse er der 6 overordnede kategorier, som eleverne skal tilegne sig viden om. Vi er som udgangspunkt ude (Lyngby Stadion) indtil efterårsferien. Derfra er vi inde (Lyngby Hallen) indtil påskeferien, hvor vi igen er ude indtil sommerferien. Vi forventer, at alle møder op på Lyngby Stadion klar til at klæde om kl. 8:05.

Hvis man skulle have glemt sit idrætstøj, deltager man på lige fod i idrætsundervisningen. Ved skader/fravær afleveres en seddel med forældres underskrift eller en besked på intra.

Vi vil arbejde med følgende emner i løbet af skoleåret:

– Boldspil + atletik (træning til de katolske lege)-

– Boldbasis og boldspil

– Dans og udtryksformer

– Badminton

– Kropsbasis

– Basket

– Atletik

 

 

Klasser: 7.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: GM

Madkundskab er et toårigt fag, der afsluttes med obligatorisk afgangsprøve allerede i slutningen af 8. klasse. På det tidspunkt (maj/juni 2025) skal eleverne kunne demonstrere forskellige praktiske færdigheder i køkkenet og have læst sig til viden inden for følgende områder:

Mad og sundhed Fødevarebevidsthed Madlavning Måltid- og madkultur Madkundskab er blevet et nyt prøvefag efter regeringen i 2019 besluttede, at de praktiske fag skal opprioriteres i skolen. Det første hold elever fra vores skole var til eksamen i juni 2023. Mit personlige fagsyn er sådan, at jeg lægger vægt på glæden ved at være i køkkenet. Det gælder om at blive tryg ved at tage fat. Når der er lejlighed til det, får eleverne medindflydelse på, hvad vi laver. Børn har ofte mere lyst til at smage på den mad, de selv har været med til at lave.

At lave mad, at studere hvad maden indeholder, hvor den kommer fra og hvilken plads måltidet har som kulturbærer, er alt sammen med til at udvikle børns og unges forhold til, hvad de spiser. Der er altså mange grunde til, at det giver mening at lade de unge være med i køkkenet hjemme og gerne give dem deres egen maddag, hvor de har ansvaret for aftensmaden.

Klasser: 7.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: ERK

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Andet

Klasser: 7.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: BF
 

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Klasser: 7.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: ERK
 
I tyskundervisningen i 7. klasse fokuserer vi på følgende kompetenceområder:
 
Mundtlig kommunikation – eleven kan kommunikere på tysk mundtligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog 
 Skriftlig kommunikation – eleven kan kommunikere på tysk skriftligt om nære emner i et meget enkelt og forståeligt sprog 
 Kultur og samfund – eleven kan sammenligne eksempler på tysksproget kultur og egen kultur