Årsplaner 4. klasse

Klasser: 4.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: MP
 
Mål for undervisningen: Målet er, at eleverne oplever en glæde ved det skabende håndværk og får mulighed for at afprøve deres egen kreativitet.
 
Eleverne skal i løbet af undervisningen lære forskellige tekstile materialer at kende for herved at opbygge et materialekendskab. De skal undervejs afprøve forskellige teknikker, som hver for sig giver et håndværksmæssigt udtryk.
 
 Gennem det teoretiske og praktiske arbejde øges muligheden for selv at træffe valg i en tekstil designproces. Fælles undervisningsforløb :
 
Eleverne kan afprøve følgende teknikker: • Filtning • Broderi • Syning (håndsyning og på maskine) • Stoftryk • Stofmaling • Serviet – decoupage • Evt. knytning og hækling. Produkterne der skal laves, er afhængigt af klassetrinnet: • Filtede dyr – pennalhuse – bolde • Filtet billede – inspiration Carl Henning Pedersen • Grydelapper • Nålepude • Billedprojekt med maskinbroderi • Dyr • Årstidspynt • Maskin- og håndsyet fantasivæsen • Vendesyet pose med sevietdecoupage • Dukker med nøglering m.m.
Socialisering: I håndarbejdstimerne inspirerer og hjælper eleverne hinanden undervejs i designprocesserne. Andet : Udover ovenstående produkter vil der være mulighed for valgopgaver, hvis en elev er hurtigt færdig. Eleverne vil få gennemgået symaskinen og lært de forskellige teknikker til brug af symaskinen.
 
 
 
Klasser: 4.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: AF
 
Mål for undervisningen: • Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk • Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk • Eleven kan sammenligne børns hverdag i engelsksprogede lande med sin egen hverdag 
Arbejdsmetoder og arbejdsformer: • Undervisning hvor de fire kompetenceområder indgår (lytning, tale, skrive og læse) • Individuelt arbejde • Par- og gruppearbejde • Fælles klassesamtaler Emner: • Visitors from space • Life with Leylands • Who stole my bike? • Christmas • SB can’t sleep • Days out • Blue Cat’s dream • Summer adventures • Flat Stanley • Blue Cat in New York Evalueringsformer: • Korte mundtlige præsentationer • Retning og feedback af skriftlige opgaver Materialer: – Blue Cat 4 – Let’s do it
Klasser: 4.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: AF
Mål for undervisningen: • Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv. • Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden. • Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie. 
Arbejdsmetoder og arbejdsformer: • Læsning af fagbøger om bestemte emner. • Gruppearbejde hvor eleverne besvarer spørgsmål, forbereder fremlæggelse eller diskuterer. • Individuelt arbejde hvor eleverne tager noter, læser og arbejder med tekster. Emner: • Vikingetiden • Absalon • Kalmarunionen • Columbus • Christian d. 4 Evalueringsformer: • Korte fremlæggelser • Gennemgang af noter • Korte prøver Materialer: • Vikingerne (bogtitel) • Nordiske Guder (bogtitel) • Absalon (bogtitel) • Alle tiders middelalder (bogtitel) • Kalmarunionen (bogtitel) • Historielab.dk • Alinea.dk

 

Klasser: 4.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: BF

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Klasser: 4.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: ERK

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Andet

Klasser: 4.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: EH

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Klasse: 4.KL

Periode: 2023/2024

Team / lærer: BF

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Andet

Klasser: 4.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: CF
 

Læsning:

Vi vil som tidligere have frilæsning en eller flere gange om ugen og særligt i forbindelse med diktat, hvor man også kan medbringe sin egen bog hjemmefra eller fra biblioteket.

Vi har fortsat en bibliotekstime om ugen, hvor man kan låne tre bøger med hjem, som afleveres eller genlånes ugen efter.

Vi vil fortsat arbejde med Fandango. I grundbogen findes tekster, hvor vi særligt arbejder med bl.a. personkarakteristik, miljø, komposition, virkemidler, synsvinkler og tema.

I forbindelse med ovennævnte vil jeg en gang imellem høre eleverne læse højt for klassen, eller læse for mig individuelt.

På onlineportalen ”Grammatip.dk” findes læseprøver, som vi vil tage en gang imellem.

Jeg har lånt læsebøger på CFU, som skal læses sammen og hjemme.

Det tilstræbes at eleven læser minimum en halv time hver dag.

Skrivning:

I forbindelse med arbejdet i Fandango, vil der her være skriveopgaver som er tilknyttet de tekster, vi læser.

Eleverne har diktat en gang om ugen. Her benytter vi bogen Diktat for alle 4.  Eleverne har fået tildelt et særligt trin, som jeg har vurderet passer til deres faglige niveau. Efter jul arbejder vi med online diktater på ”Grammatip.dk”

Vi benytter opgavebogen ”Dansk Direkte 4” flere gange om ugen. Denne bog  har klare læringsmål og lægger sig direkte op ad Fælles Mål.

Eleverne arbejder med at skrive små historier som skrives ind i kladdehæftet eller på computer i IT-lokalet.

Vi arbejder med at skrive på computer.

Mundtlighed:

Vi arbejder videre med fremlæggelser, som hver elev selv forbereder og fremlægger for klassen. Datoer og mere info vil blive meddelt i god tid inden opstart.

Vi vil i løbet af året også arbejde kreativt med nogle emner. Eleverne vil arbejde med opgaver i grupper, hvor de skal sparre med hinanden, problemløse, dramatisere mm.

Løbende vil vi arbejde med mundtlige opgaver, hvor vi samtaler om forskellige emner i fællesskab. Nogle opgaver fra bøgerne vil også lægge op til samtaler enten i grupper eller i fællesskab med hele klassen.

Jeg har i år lavet faste danskgrupper med fire elever i hver gruppe, som er skrevet ned og hængt op på tavlen. Ligesom eleverne får nye siddepladser en gang imellem, vil også grupperne ændres et par gange i løbet af året, så de lærer at samarbejde med flere forskellige. Det er kun mig der laver grupperne, da jeg gerne vil sætte dem sammen på en måde, så det giver mening – ikke kun socialt men også fagligt.

Materialer:

Fandango 4, grundbog. Dette år vil vi ikke bruge arbejdesbogen. Jeg har udvalgt nogle opgaver på forhånd, som vi i stedet arbejder med. Her arbejdes med tekstforståelse.

Diktat for alle 4

Dansk Direkte 4

Jeg har lånt materialer fra CFU (Center for undervisningsmidler)

Onlineportalen ”Grammatip.dk”

Der vil ofte være dag-til-dag lektier, hvor eleverne har haft mulighed for at påbegynde arbejdet i skolen. Det vil altid fremgå af ugeplanen og stå med rød skrift. Det er derfor vigtigt at tjekke den dagligt.

Der tages forbehold for ændringer i ovenstående plan.

 
Klasser: 4.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: TH

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Status og evalueringsformer

Klasser: 4.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: CF
 
Musikforståelse

Lytteøvelser

Rytmeforståelse

Instrumentkendskab

Dur og mol-øvelser

Musik og farver

 
Musikalsk skaben

Rim

Rap

Dans

Drama

Improvisationsøvelser

Stomb

 
Musikudøvelse

Sanglege

Samspil

Kor

Instrumentkendskab

Opvarmningsøvelser

Der vil fast blive mulighed for, at eleverne kan vise noget musikalsk for klassen. Dette kalder jeg “Dagens aktivitet”, og det vil fremgå af ugeplanen, hvem der er på hvornår.