Årsplaner 2. klasse

Klasser: 2.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: ER
 

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Socialisering

Bilag:

Læseplan

Klasse: 2.KL
Periode: 2023-2024
Team / lærer: JV

I dette skoleår skal vi arbejde med følgende:

Arbejde med mønstre

Frotagearbejde

Billedfortolkning

Arbejde med farver

Kontrastfarver

Origami

Parafrasearbejde. Eleverne skal arbejde med fortolkning af et kendt maleri, de selv vælger og lave deres egen version

Skulpturarbejde

Der tages forbehold for ændringer af ovenstående plan i løbet af året.

Klasse: 2.KL

Periode: 2023/2024

Team / lærer: BF

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Andet

Klasser: 2.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: EH

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

 

Klasser: 2.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: LØ

Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om

musik, herunder at synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og
aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.
Faget musik omfatter tre kompetenceområder: Musikudøvelse, musikalsk skaben og
musikforståelse. I 2. klasse arbejdes med følgende inden for de tre områder:

Musikudøvelse:

– Synge nye og ældre sange og salmer
– Synge i større og mindre grupper, vekselsang og evt. kanon
– Synge efter musikalske anvisninger og følge fælles tempo
– Synge sanglege og sange med fagter
– Sige rim og remser
– Klappe rytmer
– Spille på enkle perkussion-instrumenter

Musikalsk skaben:

– Skabe lydillustrationer med krop og stemme
– Digte enkle sange, rim eller remser
– Improvisere med krop og stemme
– Finde på bevægelser til musik

Musikforståelse:

– Lytte til forskellig slags musik
– Rytmeforståelse og enkel rytmelæsning
– Genkende lyden af forskellige typer af instrumenter

Emner/forløb:

Undervisningen tager udgangspunkt i forskellige emner/forløb, som f.eks. ”Skøre sange”, ”Klassisk
musik”, ”Rim og remser” og forløb tilknyttet årstiderne. I hvert af disse forløb vil vi arbejde med
udvalgte dele fra de tre kompetenceområder. Vi vil også undervejs øve på sange fra vores
morgensangshæfte samt lege forskellige musik- og rytmelege.
Årsplanen skal ses som vejledende. Der kan komme tilføjelser og rettelser i løbet af skoleåret.
Lisbeth Østermark (LØ)

Klasser: 2.KL
Periode: 2023-2024
Team / lærer: MP
 
Målene for undervisningen fordeler sig i følgende undergrupper: 
Kommunikative færdigheder:
Eleverne skal: – Kunne forstå ord, sætninger og udtryk fra genkendelige emner som f. eks.: familie, dagligdag, kroppen og dyr. – Kunne stille og besvare spørgsmål i forbindelse med dette – Deltage i sproglege – Læse små tekster og små bøger – Udnytte billedteksterne i forbindelse med læsning – Skrive små sætninger inden for genkendelige emner Sprog og sprogbrug:
Eleverne skal: – Udvide deres grundlæggende ordforråd, således at de kan forstå og bruge ord om genkendelige emner – Øve udtalelse af de engelske ord, der arbejdes med – Arbejde med basal grammatik – 
Arbejde med stavning Sprogtilegnelse:
Eleverne skal: – Tale så meget som muligt i timerne. Undervisningen foregår på engelsk for at styrke elevernes lyst til at tale og derved give dem den fornødne selvtillid – Turde gætte i forbindelse med forståelse af lytte – og læsetekster –
Indgå i par-arbejde og løse sproglige opgaver Kultur- og samfundsforhold:
Eleverne skal: – Lære om kultur og levevilkår i andre engelsktalende lande inden for genkendelige emner – Kende til eksempler på sange, rim og remser og lege på engelsk Årsplan:
Eleverne skal i løbet af året arbejde med emner, der er konkrete, dagligdags og nærværende for dem. Disse emner vil bl.a. være:
Farver Tal fra 1 – 100 Dyr Kroppen Familie Sange Rim og remser Årets måneder Jul og påske Alfabetet Skole Mad Eleverne skal øve sig i at turde kommunikere på engelsk f.eks. præsentere sig selv, fortælle om familie og tale med om emnerne vi gennemgår. De skal høre om forskelle mellem egne forhold og børn i engelsktalende lande. Undervisningsmaterialer: – “Big book – small books – workbook” – New Let’s do it – Kopiark – Rim og remser – Sange – Lege – Engelske udsendelser – Materialer lånt fra amtscentralen.
 
Klasser: 2.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: CC
 

Mål for undervisningen

Klasser: 2.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: EH
 

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Klasse: 2.KL

Periode: 2023/2024

Team / lærer: BF

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb