Årsplaner 1. klasse

Klasse: 1.KL

Periode: 2023-24

Team / lærer: ER

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Socialisering

Klasser: 1.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: ERK
 
Mål for undervisningen

 Vi arbejder med undervisnings ministeriets forenklede fælles mål for danske skoler: 

Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål.
Eleven kan anvende naturtro modeller.
Eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag.
Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller.

Arbejdsmetoder og arbejdsformer :  

Vi vil i løbet af året komme igennem forskellige emner. Undervisningen vil skiftevis bestå af tavleundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og kreativt forløb. 
Derudover vil vi forsøge at komme ud af huset på mindre ture samt bruge den omkringliggende natur.
Undervisningen vil både foregå i klasselokalet, naturen samt i skolens “natur og teknik” lokale.
Eleverne skal arbejde nysgerrigt og undersøgende med forskellige forsøg.

Fælles undervisningsforløb :  

Vi vil igennem året komme til at arbejde med følgende emner:
 
* Insekter på jorden
* Mine tænder
* Krop og sundhed – om menneskekroppens ydre opbygning og hjernen.
* Krop og sundhed (Fordybelsesuge “Arla Food Movers”)
* Sanserne.
* Bondegården og dens dyr.
* Solsystemet.
* Afrikas savanne året rundt (med tur til Zoo)
* Affald og genbrug (Med tur til genbrugsstationen)
* Efterår og blade.

* Kemi for de yngste.
* Planters dele – dens opbygning – planter gror

Undervisningsforløbende er bygget op omkring: Forskellige undervisningsportaler, “Center for Undervisningsmidler” samt forskellige andre materialer.

 

Status og evalueringsformer : 

 Vi vil ved hvert emne begynde med at snakke om målet for undervisningen og løbende evaluere på dette.
Hvert emne vil blivet afsluttet med en fælles mundtligt evaluering eller anden form for afslutning (besvarelse af små opgaver eller kreativt)

Andet :  Ret til ændringer forbeholdes

Klasser: 1.KL
Periode: 2023-2024
Team / lærer: MP
 

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Status og evalueringsformer

Andet

 
 
 
 
 

Klasser: 1.kl.
Periode: 2023-24
Team / lærer: LØ

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Andet

Klasser: 1.KL
Periode: 2023/2024
Team / lærer: TH
 
 

Klasser: 1.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: LØ

Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om
musik, herunder at synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for livslang og
aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.
Faget musik omfatter tre kompetenceområder: Musikudøvelse, musikalsk skaben og
musikforståelse. I 1. klasse arbejdes med følgende inden for de tre områder:

Musikudøvelse:

– Synge nye og ældre sange og salmer
– Synge i større og mindre grupper, vekselsang og evt. kanon
– Synge efter musikalske anvisninger og følge fælles tempo
– Synge sanglege og sange med fagter
– Sige rim og remser
– Klappe rytmer
– Spille på enkle perkussion-instrumenter

Musikalsk skaben:

– Skabe lydillustrationer med krop og stemme
– Digte enkle sange, rim eller remser
– Improvisere med krop og stemme
– Finde på bevægelser til musik

Musikforståelse:

– Lytte til forskellig slags musik
– Rytmeforståelse og enkel rytmelæsning
– Genkende lyden af forskellige typer af instrumenter

Emner/forløb:

Undervisningen tager udgangspunkt i forskellige emner/forløb, som f.eks. ”Skøre sange”, ”Klassisk
musik”, ”Rim og remser” og forløb tilknyttet årstiderne. I hvert af disse forløb vil vi arbejde med
udvalgte dele fra de tre kompetenceområder. Vi vil også undervejs øve på sange fra vores
morgensangshæfte samt lege forskellige musik- og rytmelege.
Årsplanen skal ses som vejledende. Der kan komme tilføjelser og rettelser i løbet af skoleåret.
Lisbeth Østermark (LØ)

Klasser: 1.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: TH

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Status og evalueringsformer

 

 

 

Klasser: 1.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: TH

Mål for undervisningen

Andet

Klasser: 1.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: ERK

Mål for undervisningen

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Fælles undervisningsforløb

Andet