Årsplaner 0. klasse

Klasser: 0.KL
Periode: 2023-24
Team / lærer: ER

Årsplan for Sommerfugleklassen

August

Meget fokus på fælles leg og aktiviteter, der samler os som klasse og hjælper til at lære skolelivets rutiner at kende.

Vi skal også arbejde med opmærksomhed på lyde og sprog.

Vi begynder et forløb om rim.

Eleverne får rimebøger med hjem som lektier. Disse bøger skal læses højt for barnet.

I kristendom arbejder vi med beretningen om skabelsen og relevante sange.

September

Der arbejdes i matematik med særligt fokus på tallenes betydning i vores hverdag med udgangspunkt i bogen “En dag uden tal”

Vi skal også arbejde med rim og remser.

Vi arbejder med skrivegrebsøvelser og klippeøvelser for at styrke finmotorikken.

Forberedelse af høstmarked.

I kristendom arbejder vi med beretningen om skabelsen og relevante sange.

Eleverne får rimebøger med hjem som lektie. Disse bøger skal læses højt for barnet.

Oktober

Sproglig opmærksomhed med fokus på stavelser, ord, sammensatte ord, sætninger og overbegreber.

Vi har et forløb med tyggegummiøvelser, for ar styrke mundmotorikken.

I matematik arbejde vi videre med tallene 0-10 i materialet Supermatematik

Skolernes motionsløb og derefter efterårsferie, hvor skolen er lukket, men SFO åben for tilmeldte børn.

I kristendom arbejder vi med beretningen om skabelsen og relevante sange.

Vi begynder med Natur-teknik, hvor vi gennem historiefortælling og samtale har fokus på naturfænomener som vejret, årstidernes skiften, fotosyntese, vandets kredsløb, dyregrupper og grøn energi.

 November

I Dansk begynder arbejdet med bogstaverne ud fra systemet “hjemme i fonemernes verden”.

I matematik arbejder vi videre i materialet Supermatematik.

I naturteknik arbejder vi ud fra en bogserie, der fortæller om naturfænomener.

Som forberedelse til sct.Martins fest laver vi lanterner.

I kristendom arbejder vi med beretningen om Skabelsen.

December

Klippe-klistredag og besøg af Sct. Nicolaus

Vi samler op på de foregående måneders forløb i både dansk og matematik.

Hele måneden står ellers i julens tegn både hvad angår opgaver og kreative tiltag.

Sommerfuglene skal opfører krybbespil, så det vil vi også bruge tid på at øve.

Juleferie, skolen er lukket, men SFO har åbent enkelte dage for tilmeldte børn.

 Januar

Vi begynder arbejdet med Gyserslottet til bogstavsindlæring gennem historier, kreative værksteder, spil og andre aktiviteter.

Der vil være daglige lektier til træning af bogstavgenkendelse og skrivning.

I matematik arbejder vi videre i Supermatematik

I kristendom arbejder vi med beretningen om Skabelsen. 

I naturteknik fortsætter vi arbejdet med naturfænomener

Februar

Klassen arbejder vi videre i dansk, hvor der øves i at høre bogstavlydende og skrive bogstaverne, med fokus på konsonanterne.

I matematik arbejder vi fortsat med Supermatematik og matematik værksteder.

I kristendom arbejder vi med beretningen om Noahs Ark

I natur-teknik fortsætter vi arbejdet med naturfænomener.

Vinterferie, skolen er lukket, men SFO er åben for tilmeldte børn.

Marts

 Klassen arbejder fortsat i danskmaterialet med fokus på konsonanterne.

I kristendom arbejder vi med beretningen om Påske.

I matematik laver vi værksteder med både tal, former, mængder og mønstre.

I naturformidling vil vi arbejde videre med naturfænomener.

April

Klassen arbejder fortsat i danskbøgerne. Nu begynder vi at bruge bogstaverne til at stave og læse med.

I kristendom arbejder vi med beretningerne om Noahs ark.

I matematik arbejder vi med værksteder med relevante temaer.

Påskeferie, SFOen er åben mandag-onsdag for tilmeldte børn.

I naturformidling vil vi tale om forår.

 Maj

 Klassen begynder at arbejde i Danskbogen “Mini-Fandango” med fokus på stave og læseprocessen.

Vi vil næsten dagligt have lærings-løb i skolegården, hvis vejret tillader det.

I matematik arbejder vi i værksteder med relevante temaer.

Naturformidling vil handle om insekter og biodiversitet.

Juni

Vi arbejder videre i “mini-Fandango”.

Lektier vil være arbejde i hhv. matematikbogen og “Mini-Fandango” samt indøvning af tekster til sommerafslutningen.

Vi vil hver dag have lærings-løb i skolegården, hvis vejret tillader det.

Vi forbereder sommerafslutning.