Mere om Sankt Knud Lavard skole

Familier, der vælger Sankt Knud Lavard Skole, kommer med vidt forskellig baggrund – Her kommer elever fra forskellige lande og med forskellig religion. Fælles for familierne er, at de kan stå inde for skolens værdigrundlag.

Det betyder at vi på skolen har en dejlig mangfoldighed og kan skabe et internationalt miljø, til stor glæde for alle. Alle forældre inviteres til en indmeldelsessamtale med skoleleder Christa Bonde, så I har mulighed for at høre mere om skolen og så forventninger kan afstemmes.

Vores værdier

Sankt Knud Lavard Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, der skaber rammerne for, at den enkeltes indsigt i tro og livsanskuelse udvikles og modnes. Den enkelte skal have forståelse for mangfoldighed og indsigt i andre religioner og kultur. 

På Sankt Knud Lavard Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet. Sådan at de får lyst til at bruge sig selv til at arbejde for større frihed, fred og retfærdighed i verden og bidrage til vores samfund med frihed, demokrati og ligeværd. 

Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Vi lægger vægt på, at det enkelte barn skal få en voksende erkendelse af deres egne styrker og få mulighed for at bruge deres evner til kreativitet og læring.  Vi har som mål, at eleverne slutter skolen med stærke faglige kompetencer og glæde ved livet og den fortsatte læring, de skal videre i.

Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

 

Vores historie

Skolen blev grundlagt af medlemmer fra Sankt Knud Lavard Kirkes menighed i 1952 og planerne blev gennemført i 1954. Faktisk blev skolen bygget nogle år før den nuværende kirke, da grundlæggerne havde fokus på vigtigheden af værdibaseret undervisning. Skolen blev bygget på Bondebyens jord – som dengang var “rigtig bondejord” med marker omkring. 

 Skolen blev grundlagt af medlemmer fra Sankt Knud Lavard Kirkes menighed i 1952 og planerne blev gennemført i 1954. Faktisk blev skolen bygget nogle år før den nuværende kirke, da grundlæggerne havde fokus på vigtigheden af værdibaseret undervisning. Skolen blev bygget på Bondebyens jord – som dengang var “rigtig bondejord” med marker omkring. 

bygningen er tegnet af arkitekt Carl R. Frederiksen.

Skolens budget på 750.000 kr. holdt, og byggeriet blev færdigt til tiden. Skolen åbnede 10. august 1954. Arkitekten modtog Lyngby-Taarbæk Kommunes diplom for skolens smukke og enkle udformning. Det var også arkitekt Carl R. Frederiksen, som stod for bygningen af de nuværende Sankt Knud Lavard Kirke.

De første mange år var skolens ledelse og mange undervisere Skt. Joseph-søstre, som også boede på skolen. 

Efter 1966 har skolen været uden faste ordensfolk tilknyttet. Skolen har stadig en klar, katolsk profil, og omkring en tredjedel af eleverne er katolikker.

Et værdibaseret skolemiljø

På Sankt Knud Lavard Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet. Sådan at de får lyst til at bruge sig selv til at arbejde for større frihed, fred og retfærdighed i verden og bidrage til vores samfund med frihed, demokrati og ligeværd.

Vi lægger vægt på, at det enkelte barn skal få en voksende erkendelse af deres egne styrker og få mulighed for at bruge deres evner til kreativitet og læring. Vi har som mål, at eleverne slutter skolen med stærke faglige kompetencer og glæde ved livet og den fortsatte læring, de skal videre i.

Skole leder Christa Bonde

Christa Bonde
Skoleleder

Vores fokus

På Sankt Knud Lavard privatskole har vi klare mål og rammer for undervisningen og forventninger til eleven. Vi følger aktivt med i forskning om undervisning og læring, og vi uddanner løbende vores lærere. På den måde kan vi tilbyde eleverne solid og meningsfuld undervisning, som udvikler, udfordrer og giver succesoplevelser.

Derfor har vi fokus på følgende værdier i det daglige:

På Sankt Knud Lavard privatskole har vi klare mål og rammer for undervisningen og forventninger til eleven. Vi følger aktivt med i forskning om undervisning og læring, og vi uddanner løbende vores lærere. På den måde kan vi tilbyde eleverne solid og meningsfuld undervisning, som udvikler, udfordrer og giver succesoplevelser.