Har dit barn behov for at skifte skole?

Der kan være mange gode grunde til, at et skoleskift er nødvendigt. Nogle gange kan det være for at sikre barnet en gladere og  mere tryg og lærerig skolegang og samtidig skabe nye stærke venskaber. Ofte kan man  som forældre blive nervøse for, hvad den store omvæltning kommer til at betyde for ens barn, og om et skoleskift i virkeligheden er den bedste løsning. 

Heldigvis er der flere ting, du kan gøre, for at overgangen bliver så skånsom som mulig. Sankt Knud Lavard har stor rummelighed og åbenhed overfor børn med vidt forskellig baggrund. Vi oplever at børn, som ikke finder sig til rette på de skoler, de kommer fra, i langt de flest tilfælde finder sig til rette hos os.

Skolen for livet

Ved skoleskift inviterer vi forældre til en informationssamtale.

Efterfølgende starter eleven på gensidig prøve 1-2 uger. I prøveperioden vil to af klassens elever tage sig særligt af den nye,

så overgangen bliver så skånsom som mulig.

“Noget helt særligt ved Sankt Knud Lavard er, at selvom vi er en lille skole med et trygt og overskueligt miljø, har vi hele verden repræsenteret, alle kontinenter, mange kulturer, flere trosretninger .”
Marion B. Nielsen
Lærer

Vi er en af Danmarks 22 katolske skoler

– men er en skole for alle. Vi har stor rummelighed og åbenhed overfor alle børn  – uanset hvilken baggrund de kommer med.

Vi har bredde i fagligheden og oplever, at børn som ikke finder sig til rette på de skoler, de kommer fra, i langt de flest tilfælde finder sig rigtig godt til rette hos os.

100
%
Består 9. klasse
26
Dygtige lærere
22
Elever pr. klasse
197
Elerver i alt

Vi tager dit barns trivsel alvorligt

Trivsel og faglighed går hånd i hånd. Derfor tager vi det enkeltes barns trivsel og sociale liv alvorligt. Vi har en klar strategi omkring drilleri og mobning og har udarbejdet en antimobbepolitik.

Vi du høre mere om indmeldelse?

Læs mere om indmeldelse i boksen!

Du kan også hente et skema til brug for optagelse på skolen. Det afleveres på skolens kontor i udfyldt stand. 

Vi anbefaler, at I kontakter skoleleder Christa Bonde for en samtale om indmeldelse. Her kan I høre mere om skolen og få mulighed for gensidig afstemning af forventninger.