Tilbage
Tina Holmsted

Tina Holmsted

Lærer

Initialer: TH

Lærer i Matematik, natek, P-fag, IT, historie

Hun varetager derudover ansvaret som Pæd. rådsformand